PROJEKTY

 

 

 

Podporujeme rozvoj dětí a žáků

Projekt Vzdělávacího centra Turnov - Podporujeme rozvoj dětí a žáků – projekt v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_032. Projekt řeší kognitivní rozvoj dětí a žáků v MŠ a na 1. a 2. stupni ZŠ. Zaměřuje se na modulové vzdělávací programy, které jsou tematicky členěné na rozvoj klíčových humanitních kompetencí - naše škola je zapojena do programu Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search