PROJEKTY

 

 

 

Komplexní program prevence na ZŠ Turnov, Žižkova 518

 

Program je podpořen Libereckým krajem z dotačního fondu, oblast podpory Školství a mládež, program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování č. OLP/1931/2021 v částce 10 000 Kč, zbylá část programu je hrazena školou.

Trvání: 1. 9. - 31. 12. 2021

Preventivní programy pro 4.-9. ročník realizuje KAM, Praha - Úcta k životu, certifikovaný program primární prevence.

Účelem programu je vedení komplexnějšího a ucelenějšího programu primární prevence naší školy ve spolupráci s KAM.  Jednotlivé programy jsou zaměřeny na komunikaci mezi žáky, osobnostně-sociální výchovu, šikanu a kyberšikanu, seznámení s problematikou drog, sexualitou... 

Tematické bloky preventivního programu:

4. ročník - Drogy ze sámošky - adiktologie

5. ročník - Sedmero moří internetu - netolismus

6. ročník - Fantastická čtyřka - šikana, agrese

7. ročník - Sexting a kybergooming - rizika internetu

8. ročník - Přátelství, láska, sex - sex. rizikové chování

9. ročník - Rizika sexu - sex. rizikové chování

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search