PROJEKTY

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z

Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

-       k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního

    fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

    (prevence digitální propasti).

 

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search