ŽÁCI

 

 

 

Žákovský parlament

Školní parlament pracuje na naší škole již několikátým rokem.

Smyslem jeho činnosti je navrhovat akce v naší škole, pomáhat při realizaci, poukazovat na nešvary vyskytující se ve škole a hledat řešení v těchto problémových situacích.

Spolupracovat s učiteli, správními zaměstnanci a vedením školy, zastupovat názory třídy a žáků školy vůbec.

Ve školním parlamentu jsou zastoupeny všechny třídy od 4. ročníků (vždy dva zástupci).

Školní parlament je veřejný, jeho schůzek se může zúčastnit každý zájemce, jenž je spojen s naší školou.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search