ŽÁCI

 

 

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Slavnostní zápis je plánován na čtvrtek 8. dubna 2021 od 10 do 17 h.

Zápis do prvních tříd probíhá po celý měsíc duben (1.-30. dubna)

K zápisu pro školní rok 2021-2022 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 - 30. 8. 2015

Plánujeme tři první třídy - třídními učitelkami budou Mgr. Olga Tomsová, Mgr. Jolana Růžičková, Mgr. Sylva Kutková

Připravujeme tradiční akci pro rodiče a děti budoucích prvních tříd - Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu - březen 2021, přesný datum bude stanoven dle epidemiologické situace

 

DOKUMENTACE K ZÁPISU KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Zápisový arch pro zápis do 1. třídy

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Další informace:

prezentace pro rodiče

video - představení třídních učitelek a aktivit 1. stupně

Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče

Jak se daří současným prvňáčkům?

Školní družina

Školní jídelna

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search