RODIČE

 

 

 

Volby do školské rady

Čj. ZŠTuŽi 254/2020, Turnov 15. 9. 2020

Volby do Školské rady

Všem současným členům Školské rady letos končí mandát.

Volby do Školské rady proběhnou 20. 10. 2020 od 8.00 – 15.00 hod v přízemí školy.

Chcete-li navrhnout kandidáta z řad zákonných zástupců, je potřeba tak učinit do 30. 9. 2020 písemně řediteli školy.

Návrh musí obsahovat: 

a)  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště navrhovatele 

b)  jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště kandidáta

c)  podpis navrhovatele 

d)  k návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, a že mu nejsou známy překážky volitelnosti

 Mgr. Ivo Filip, ředitel školy

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search