PROJEKTY

 

 

 

Škola pro život IV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha pod názvem Škola pro život IV reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020539

Projekt je realizován: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Celková částka: 1 036 966 Kč

Realizace v šablonách:

3.II/10 - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her, klub cizí jazyky

3.II/11 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 - Projektový den ve výuce

 

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search