ŠKOLA

 

 

 

Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 25.1. se uskutečnilo školní kolo olympiády z dějepisu. Jedenáct účastníků z 9. a 8. tříd řešilo 15 otázek na téma „Šlechta v proměnách času“.  Celkově mohli získat za správné odpovědi 60 bodů.  Úspěšných řešitelů, kteří dosáhli potřebných 36 bodů, bylo nakonec devět.  Pochvala ale náleží všem, protože všichni zvládli úlohy minimálně na 50 %. 

Do okresního kola, které se uskuteční 22. 3. 2022 v Semilech, postupuje z prvního místa Barbora Rajnochová (9.C), druhá v pořadí Vanessa Richtrová (8.C) a Adam Beran (9.B). Jako náhradník byl nominován Vojtěch Mertlík (9.B). 

Všem účastníkům ještě jednou děkujeme, gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně zdaru v dalších kolech. 

Mgr. Lucie Blažková

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search