ŠKOLA

 

 

 

Noc s Andersenem 2023

V pátek 31. března se naše škola již tradičně zúčastnila celostátní akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem. Z naší školy se jako vždy zapojil rekordní počet žáků, letos přes 200. Po podvečerním průvodu městem nás čekala již tradiční školní stezka odvahy, následovalo občerstvení a závěr patřil čtení pohádek na dobrou noc dětem, které zde přespávaly. Stezkou odvahy nás provázely strašidla a pohádkové bytosti v podání vybraných žáků z 8. A a 7. C, kterým bychom za to chtěli poděkovat. Poděkování patří i jejich třídním učitelkám Aleně Šritrové a Lucii Blažkové, všem učitelkám 1. stupně a také ostatním pedagogům, kteří se na chodu celé akce podíleli.

Pavlína Horníková a Miroslav Rulec

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search