ŠKOLA

 

 

 

Žižkovku provoněla vůně koláčů

Posvícení na Žižkovce je již tradiční akcí pro budoucí prvňáčky. Spolu s budoucími učitelkami prvních tříd předškoláky 8. 11. 2022 přivítaly i pohádkové postavy. Pod vedením učitelek a za pomoci krále, princezen, královského rádce, víl, skřítků a vodníka Šafránka si děti upekly posvícenské koláče. Společně si všichni zazpívali, a dokonce zpěv doprovodili i hrou na hudební nástroje. U interaktivní tabule spočítali koláče a zahráli si. Domů si každý předškolák odnášel vybarvený list se spočítanými koláči, vlastnoručně upečený voňavý posvícenský koláček s mandlemi a úsměv na tváři.

Zároveň probíhal na druhém stupni Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky. Rodiče a děti si prohlédli školu, popovídali si s vedením školy a s budoucími učitelkami šestých tříd. Každý si mohl naprogramovat svého robota. V učebně přírodních věd budoucí šesťáci nejen viděli, ale i si vyzkoušeli práci s novými technologiemi. Splnili si úkoly na interaktivní tabuli a seznámili se s učebnou Robotelu.

 

Příště Žižkovka otevře svou náruč předškolákům a jejich rodičům 14. 3. 2022 při zápisu nanečisto, tedy při akci Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu. Děti si budou moci vyzkoušet, jak jim to půjde při opravdovém zápisu do 1. třídy.

Jana Kepková 

 

 

 

 

 

©2022 ZŠ Turnov

Search