ŠKOLA

 

 

 

Žáci VI. B absolvovali literární únikovku

Žáci VI. B v rámci literární exkurze navštívili Jičín. V Městské knihovně Václava Čtvrtka pro ně připravili nejprve únikovku. Potom se podívali do dětského oddělení a nakonec strávili velmi příjemně čas ve zdejším oddělení Free Time. Ačkoli zrovna pršelo, nedali se odradit od vyhlášené jičínské zmrzliny, nadýchali se romantiky zdejšího náměstí, ocenili i praktičnost podloubí ve chvílích deště. Svou jičínskou výpravu zakončili v zámeckém parku. 

Exkurze přinesla šesťákům poznání, ale voněla i příslibem prázdnin.

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2022 ZŠ Turnov

Search