ŠKOLA

 

 

 

Naši žáci pozdravili setkání seniorů

Ve středu 11. května žáci naší školy pozdravili ve školní jídelně krátkým kulturním vystoupením setkání Svazu postižených civilizačními chorobami. Nejprve zahrál na housle Jan Drahoňovský ze III. C, potom zarecitovali své vítězné texty z krajského kola Dětské recitace a ze soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo Antonie Fojtíková z II. A, Jan Drahoňovský ze III. C a Anna Marie Kněbortová z IX. A. Protože Turnov slaví 750 let první písemné zmínky, přednesli své vlastní básně k tomuto výročí Tadeáš Válek a Vojtěch Kubánek z VI. A. Na závěr kulturního vystoupení zazpívaly Emilie Jahodová, Aneta Šritrová a Tereza Novotná ze VI. C hymnu Českého ráje. Přes sto účastníků setkání je ocenilo potleskem.

Všem vystupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2022 ZŠ Turnov

Search