ŠKOLA

 

 

 

Výuka s tablety

V rámci projektu Šablony II od MŠMT jsme zakoupili tablety a využíváme je při výuce. O češtině zatím využíváme aplikace zaměřené na procvičování pravopisu, ale postupně budeme využívat i další programy - např. Teams, Toglic, Kahoot, Umíme to. Tablet je i výbornou pomůckou pro naši novou žákyni-cizinku, která si pomocí něho procvičuje slovní zásobu a českou gramatiku, protože si češtinu teprve pomalu osvojuje.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search