ŠKOLA

 

 

 

Mikulášská svodka ze Žižkovky

Za dary, které jsme přinesli, nám děti zpívaly písničky o čertech i o andělech. Jejich zpěv byl téměř nebeský. V některých třídách nám děti dokonce i recitovaly.

Já svatý Mikuláš spolu s anděly a čerty hodnotím naše putování touto školou kladně. Pozitivní ohlas se nesl školou i od dětí a učitelů.

Po celý další rok budeme pečlivě sledovat počínání dětí, abychom za rok opět mohli jejich počiny po zásluze odměnit.

Svatý Mikuláš, čerti, andělé 

P. S.: Učitelé děkují dramaťákům.

 

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search