ŠKOLA

 

 

 

Informace ze školní jídelny

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny o prázdninách:

Pondělí 28.08.2023 7:30 – 11:00 11:30 – 14:00

Úterý 29.08.2023 7:30 - 11:00 11:30 – 14:00

Středa 30.08.2023 7:30 - 11:00 11:30 - 14:00

Čtvrtek 31.08.2023 7:30 – 11:00 11:30 - 16:00

Pátek 01.09.2023 7:30 – 11:00 11:30 – 14:00

Stravování žáků ve školním roce 2023/24 začíná v úterý 05.09.2023.

Tel.: 481 312 530

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci 7-10 let (30,--/oběd), záloha 630,-- Kč měsíčně

11-14 let (32,--/oběd), záloha 670,-- Kč měsíčně

15 a více (34,--/oběd), záloha 720,-- Kč měsíčně

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci členěni do kategorií dle věkových skupin. Pokud strávník dosáhne ve školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku, který spadá do vyšší kategorie, musí být automaticky po celý školní rok v té vyšší kategorii veden.

Cena čipu je 130,-- Kč (Nové kreditní karty se již neprodávají).

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce (např. záloha na září je splatná 20.srpna).

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

Blanka Šafářová, vedoucí ŠJ

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search