ŠKOLA

 

 

 

Aktuální informace k distanční výuce od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,
epidemiologická situace se nezlepšila, a proto bude od 2. 11. 2020 pokračovat distanční výuka. Od 2. listopadu se budou distančně učit již všechny předměty, tedy i výchovy a volitelné předměty.

Úkoly distanční výuky pro žáky 1. stupně budou dále zasílat třídní učitelky.
Úkoly distanční výuky pro žáky 2. stupně budou dále zadávány do Bakalářů a podrobněji do MS Teams jednotlivými vyučujícími.

Distanční výuka je pro žáky povinná a její hodnocení bude probíhat dle školního řádu.

Děkujeme za spolupráci při distanční výuce.

S pozdravem Mgr. Ivo Filip, ředitel školy

 

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search