ŠKOLA

 

 

 

Aktuální informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě nových vládních opatření z 12. 10. 2020 Vás informujeme o situaci na naší škole.

1. stupeň

Distanční výuka od 14.−23. října - v předmětech český jazyk, anglický jazyk (3.-5. r.), matematika, prvouka (1.-3. r.), vlastivěda a přírodověda (4.-5. r.), ICT (5. r.) – třídní učitelé se spojí s rodiči a domluví si předávání úkolů. Zadání úkolů bude vždy zveřejněno v systému Bakaláři.

Omlouvání absence: dle školního řádu i v době distanční výuky.

Školní družina, školní klub, školní jídelna uzavřeny.

V týdnu 26.−30. října jsou prázdniny, škola bude uzavřena, distanční výuka neprobíhá.

Přístup do systému Bakaláři je přes naše webové stránky: www.zsturnov.cz, kde naleznete i návod pro přihlášení. V případě ztráty hesla se obraťte na svého třídního učitele.

2. stupeň

Od 14.−23. října 2020 je škola uzavřena – probíhá distanční výuka pro všechny žáky 2. stupně, a to v předmětech český jazyk, cizí jazyk (Aj), matematika, fyzika, dějepis, přírodopis, zeměpis, chemie, ICT pro 9. r., druhý cizí jazyk (Rj/Nj) a seminář z Čj a M pro 9. roč. Úkoly pro distanční výuku budou zveřejněny v systému Bakaláři (Výuka/Domácí úkoly). Pro předávání zadání a odevzdávání úkolů jsou pro žáky připravené skupiny v MS Teams. Do MS Teams se žáci přihlásí přes svůj školní účet, odkaz na Office 365 (součástí jsou MS Teams) je na webu školy – www.zsturnov.cz

Omlouvání absence: dle školního řádu i v době distanční výuky.

Školní klub, školní jídelna uzavřeny.

V týdnu 26.−30. října jsou prázdniny, škola bude uzavřena. Nebude po celý týden probíhat distanční výuka.

Přístup do systému Bakaláři je přes naše webové stránky: www.zsturnov.cz, kde naleznete i návod pro přihlášení. V případě ztráty hesla se obraťte na svého třídního učitele.

 

O vývoji situace na naší škole vás budeme informovat.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Ivo Filip, ředitel školy, 13. 10. 2020

 

 

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search