Velké finále Abecedy peněz aneb děti ze Žižkovky na Jarmarku

Tisk

Na začátku školního roku nám - žákům 5.B - nabídla Česká spořitelna a.s. velmi zajímavý projekt finanční gramotnosti - Abecedu peněz. Celý nápad nás na jedné straně zaujal a nadchl. Věcí druhou však byly obavy z neznámého. Velice pečlivě jsme museli zvážit, zda-li vstoupíme do projektu časově náročného a budeme-li se chtít navíc učit novým dovednostem. Přirozená dětská zvídavost, odvaha a chuť objevování světa dospělých zvítězila. Pustili jsme se tedy do práce.

- Získali jsme konkrétní představy o tom, jaké služby a produkty může poskytovat bankovní instituce jako je Česká spořitelna. Navštívili jsme prostory, které jsou veřejnosti nepřístupné. Kdo by nechtěl vidět obrovské trezory, milion korun v hotovosti nebo se učit používat bankomat?

- Osvojili jsme si nové finanční pojmy: náklady, půjčka, úrok, zisk, obrat, účet...

- Založili jsme si firmu V-Perfekt a naučili jsme se být obezřetní při podpisu jakékoliv smlouvy.

A začali jsme v naší firmě pracovat - vyrábět. Po celé tři měsíce jsme pilně zhotovovali vánoční a narozeninová přání, keramiku, náramky, náušnice, svícny, pekli a zdobili perníky, malovali na sklo i papír... Naše úsilí vyvrcholilo na Jarmarku České spořitelny. Ve třech stáncích jsme prodávali to, co jsme usilovně vyrobili. A co nám to vlastně přineslo? Na začátku našeho podnikání byly líbivé představy o snadně vydělaných penězích. Teď jsme však poznali, že ne peníze, ale samotná cesta byla tím cílem. Objevili jsme v sobě kreativitu, naučili jsme se přemýšlet nad finančními výdaji. Zjistili jsme, že není vůbec lehké peníze vydělávat. A teď to nejdůležitější - víme, že jsme skvělá parta, skvělých kamarádů. Víme, že máme skvělé mámy a táty, kteří nás přišli s ostatními blízkými podpořit. Výdělek z jarmarku byl už jen příjemným bonusem a odměnou.

Srdečné poděkování patří České spořitelně a našim úžasným průvodkyním-lektorkám, které nás celým projektem úspěšně provedly a staraly se o nás.

Děkujeme všem Turnovákům, kteří svým projeveným zájmem umožnili turnovským dětem prožít si svůj velký podnikatelský sen. A za to Vám všem veliký dík.

Žáci z 5.B s pí. uč. Helenou Podzimkovou a pí. uč. Jitkou Sahajovou

Foto zde.