Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Školní řád

Email Tisk

Školní řád platný od 1. 9. 2018 ke stažení zde.

 
 

Brožura o naší škole

Email Tisk

Brožura s informacemi o naší škole ke stažení zde.

 

GDPR - zpracování osobních údajů

Email Tisk

GDPR = nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti 25. 5. 2018

Pověřencem pro naši školu je:

BDO Advisory s.r.o. - ing. Petr Štětka - Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, www.bdo.cz

V naší škole zpracováváme osobní údaje v rozsahu a na základě právních předpisů nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců žáků či dalších osob.

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR v podmínkách školství - zpracovalo a vydalo MŠMT (min. školství)

Co je GDPR?

GDPR a ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

 

 

   

Program poradenských služeb ve škole

Email Tisk

Program poradenských služeb naší školy a souvisejících subjektů k nahlédnutí a ke stažení v pdf ZDE.

 

Přihláška do 6. ročníku

Email Tisk

Přihláška do 6. ročníku ke stažení zde.

Kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníku v případě možnosti překročení kapacity školy:

  1. Žáci ze spádového obvodu školy - § 36 zákona č. 561/2004 Sb., spádové obvody stanovuje Obecně závazná vyhláška Města Turnov (č. 3/2016).
  2. Žáci z okolních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu - rozhodnutí ředitele školy.
  3. Další žáci - pokud nebude možno rozhodnout jinak, bude rozhodnuto losem.
 

Přihláška do školní družiny

Email Tisk

Přihláška do školní družiny ke stažení zde.

 

Přihláška do školního klubu

Email Tisk

Přihláška do školního klubu ke stažení zde.

 

Žádost o uvolnění z výuky

Email Tisk

Žádost o uvolnění z výuky ke stažení zde.

 

Žádost o IVP

Email Tisk

Pro žáky v péči PPP či SPC (=ŠPZ - tj. školské poradenské zařízení).

Zákonný zástupce žáka požádá ředitelství školy prostřednictvím žádosti (viz níže) o vypracování individuálního vzdělávacího plánu žáka. Vyplněnou žádost předá třídnímu učiteli.

Na základě žádosti a na základě doporučení ŠPZ bude vypracován individuální vzdělávací plán žáka (IVP), podle kterého bude v příslušném roce vzděláván (podrobněji je postup upraven v našem Školním vzdělávacím programu - viz výše v sekci Dokumenty, tento postup vychází z legislativy s účinností od 1. 9. 2016).

Žádost o IVP dle nové legislativy - ke stažení zde.

Od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nová legislativní úprava vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných (novela školského zákona + vyhl. 27/2016 Sb.

 


poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Novinky

Ředitelské volno je stanoveno na 3. a 4. ledna 2019. Uvidíme se tedy po Vánocích až 7. ledna 2019.

 

Suplování v programu Bakaláři zde.

 

Pro školní rok 2018/2019

Rozdělení budoucích prvňáků do tříd k nahlédnutí ZDE

Rozdělení nových žáků do budoucích 6. tříd ZDE

 
copyright 2010 Martin Ehmig