Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Školní knihovna a školní klub

Email Tisk

Knihovnicí a vedoucí školního klubu je Pavlína Horníková.

 

Zápisní lístek do školního klubu ke stažení zde.

 

Školní knihovna a školní klub jsou v provozu od 7:30 do 15:30 ve dnech školního vyučování, v pátek od 7:30 do 15:00. Školní knihovna je určena pro všechny žáky a pracovníky naší školy. Školní klub je určen pro žáky 4.-9. tříd naší školy. Žáci se přihlašují do klubu prostřednictvím vyplněných zápisních lístků, které se odevzdávají knihovnici. Členství ve školním klubu je bezplatné.

 

V současné době má knihovna 5625 titulů (z toho přes 5000 knih, přes 400 videokazet a DVD atd.). Odebíráme 15 titulů periodik. Knihy a časopisy půjčujeme domů bez poplatku na 14 dní. Knihy jsou řazeny podle MDT tabulek, takže systém vyhledávání je stejný jako v každé jiné knihovně. Převážná většina knih je encyklopedického charakteru, tzv. naučná literatura, kam patří i školní předměty: matematika, přírodní vědy, technika, umění, architektura, hudba, sport, literatura, dějepis, zeměpis atd. Zhruba třetina z celkového počtu knih je beletrie, tj. básně, povídky, pohádky, romány českých a zahraničních (převážně klasických) spisovatelů. V knihovně funguje meziknihovní výpůjční služba.

 

Možnosti:

- studium, vyhledávání informaci,

- práce na PC, možnost využití Internetu, k dispozici jsou výukové programy pro žáky 1. - 9. tříd podle předmětů,

- kopírování,

- promítání video a DVD pořadů.

 

Novinky v knihovně pro žáky a pedagogy:

- Klíčový rok (zážitková pedagogika pro základní školy - publikace včetně DVD)

 

Akce pro děti:

Školní knihovna úzce spolupracuje s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, proto většina pořadů probíhá ve spolupráci s městskou knihovnou.

Mezi pravidelné akce školního klubu a školní knihovny patří:

1)        Setkání s dětskými spisovateli nebo ilustrátory dětských knih

2)        Vernisáž fotografických prací bývalých žáků naší školy

3)        Slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského (leden)

4)        Noc s Andersenem (zajišťujeme večerní program i pro jiné školy a městskou knihovnu) – březen

5)        Soutěž o nejlepší žákovský sešit, čtenářský deník atd. (březen)

6)        Hodiny informační výchovy, zapojení do Týdne knihoven a do akcí městské knihovny (v průběhu školního roku)

 

Provozní řád knihovny a studovny

Email Tisk

1.         V knihovně a studovně platí obecná ustanovení školního řádu.

2.         Knihovna je otevřena od 7:30 do 15:30 ve dnech školního vyučování, v pátek od 7:30 do 15:00.

3.         Vstup do knihovny a studovny je povolen bez školních tašek, výjimku  může povolit knihovnice.  Školní tašky žáci odkládají do určených regálů.

4.         V knihovně a studovně se nemluví hlasitě.

5.         V knihovně se nesmí jíst. Pití se může nosit pouze v uzavřené nádobě.

6.         Bez vědomí knihovnice se nesmí manipulovat s přístroji, kopírkou, vystavenými pomůckami a okny.  Na oknech a radiátorech se nesmí sedět. 

7.         Časopisy, videokazety a ostatní pomůcky se zapůjčují žákům pouze do studovny. Vybrané tituly po zaregistrování výpůjčky lze zapůjčit se souhlasem knihovnice domů.

8.         Knihy se půjčují domů na 14 dnů. Nebude-li kniha vrácena včas, obdrží čtenář upomínku. Knihu lze dvakrát prodloužit.

1.         upomínka – 1 měsíc po zapůjčení knihy – 5,- kč

2.         upomínka – 2 měsíce po zapůjčení knihy – 20,- kč

3.         upomínka – 3 měsíce po zapůjčení knihy – 50,- kč

4.         upomínka rodičům - po třech a více měsících  - rodiče uhradí hodnotu knihy.

9.         Každý návštěvník knihovny a studovny je povinen udržovat pracovní místo a jeho okolí v čistotě, vrátit vypůjčené materiály na místo.

10.       Na začátku práce s počítačem je žák povinen zapsat se do sešitu, popř. do poznámky zmínit poruchy apod. Po ukončení práce s počítačem se žák odhlásí, zaznamená čas odchodu  do sešitu, před uzavřením knihovny počítač vypne.

11.       Je zakázáno přinášet vlastní programy na vlastních nosičích a pořizovat kopie z programového vybavení školy.

12.       Je zakázáno používat mobilní telefony v prostorách knihovny a studovny.

13.       Pokud žák nedodržuje řád knihovny je možné ho vyloučit.

 

V Turnově dne 1. 9. 2015

 

 

Pravidla chování v knihovně

1.        Při vstupu do knihovny pozdravím.

2.        Chováme se slušně a potichu, abychom nerušili ostatní.

3.        Knihovna není hřiště, ale místo pro studium, vyhledávání informací, čtení a plnění školních povinností např. domácí úkoly.

4.        Chovejte se ke knihám slušně! Neházejte s nimi, nepište do nich a nevytrhávejte z nich listy. Nezapomínejte, že knihy slouží i ostatním.

5.        Vracejte knihy na místo, odkud jste je vzali! Děláte to především pro sebe a snadnější vyhledávání pro příště.

6.        Neodnášejte knihy a jiné pomůcky z knihovny bez vědomí knihovnice!

7.        Kdo bude porušovat pravidla knihovny a slušného chování, bude z knihovny vykázán a potrestán (př. úklid, písemný trest...).

 


poslední mesíc červenec 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Novinky

Konzultační hodiny proběhnou v úterý 21. května od 15 do 17,30 hod.

 

Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu

proběhne v úterý 12. března 2019 od 16 h. na školičce.

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Pozvánka ke stažení - zde.

 

 

Informace na stránkách MŠMT - zde.

 
copyright 2010 Martin Ehmig