Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Pronájem tělocvičen a venkovních sportovišť

Email Tisk

Pronájem si můžete domluvit na telefonním čísle - 739 988 748.

Možnost pronájmu - pondělí až pátek od 15,30 hod. na základě předchozí telefonické domluvy.

Ceník krátkodobých pronájmů:

Velká tělocvična 300,-Kč/hod.

Malá tělocvična 150,-Kč/hod.

Velké hřiště 100,-Kč/hod.

Malé hřiště 60,-Kč/hod.

Umělé osvětlení hřišť 30,-Kč/hod.

Celodenní pronájem venkovního sportovního areálu 1500,-Kč/den.

 

Provozní řády tělocvičen a venkovních sportovišť pro veřejnost

Email Tisk

Provozní řád tělocvičen

Milí návštěvníci tělocvičen, jsou tu pro Vás nové povrchy vytvořené moderní technologií,
které Vám umožní lepší sportovní vyžití. Aby tělocvičny dlouho vydržely, je třeba, aby všichni dodržovali daná pravidla.
1. V prostoru tělocvičen platí obecná ustanovení školního řádu. (www.zsturnov.cz – školní řád).
2. Do prostoru tělocvičen je povolen vstup pouze ve sportovním oblečení a vhodné sportovní obuvi. Zákaz vstupu v obuvi používané venku, též je zakázáno použití sportovní obuvi s tmavou (barvící) podrážkou, která zanechává stopy na povrchu. Je zakázáno vstupovat do tělocvičen s návleky (boty a návleky ponechejte na koberci před tělocvičnou)
3. Vstup do tělocvičen je povolen pouze za přítomnosti nájemcem povolané osoby (trenér, vedoucí skupiny – starší 18 let). Cvičení probíhá pod jeho dohledem. Níže uvedená ustanovení platí obdobně pro nájemce – fyzické osoby.
4. Do prostoru tělocvičen je zakázáno přinášet jakékoliv jídlo, nápoje nebo pomůcky nepotřebné ke cvičení (sportování). Zvířatům je vstup zakázán.
5. Je zakázáno záměrně poškozovat zařízení a vybavení tělocvičen.
6. Veškeré poškození majetku hlásí ihned povolaná osoba správci objektu.
7. Je zakázána manipulace s okny a osvětlením. (Toto smí obsluhovat pouze povolaná osoba nebo správce objektu.)
8. Manipulace s nářadím a náčiním je povolena pouze pod dohledem povolané osoby, která vždy provede kontrolu, že plochy nářadí, které se dotýkají nového povrchu tělocvičen, jsou řádně podlepeny proti poškození povrchu. Při zjištění závady nesmí být nářadí nebo náčiní použito.
9. Nářadí nebo náčiní je zakázáno po povrchu tahat či posouvat, je možné ho pouze přenášet!
10. Zákaz používání obrácených laviček, laviček zavěšených dole bez podložky, částí švédské bedny atd. Hrozí vážné poškození povrchu.
11. Nájemce je povinen zajistit, že nářadí a zařízení po ukončení cvičení bude uloženo na určené místo.
12. Za bezpečnost každé organizované složky odpovídá vždy povolaná osoba. Nájemce je povinen poučit povolanou osobu o zásadách bezpečnosti a prevencích rizik. Povinností povolané osoby je dále poučit všechny účastníky v dané skupině.
13. Při úrazu je povolaná osoba povinna neprodleně poskytnout první pomoc (lékárnička k dispozici na chodbě u šaten). Při vážnějším úrazu  volat záchrannou službu – linku 155.
14. Při požáru je povolaná osoba povinna neprodleně volat hasiče – linku 150.
15. Povolaná osoba není oprávněna povolit vstup do areálu školy jiným osobám mimo tuto organizovanou skupinu a používat vlastní nářadí, které by mohlo poškodit povrch.
16. V celém areálu školy je zakázáno kouřit, pít alkoholické nápoje a být pod vlivem omamných látek.
Platnost od 1. 11. 2017
Při porušování tohoto provozního řádu bude jednotlivec (kolektiv) z tělocvičen vykázán, popřípadě mu bude zrušena smlouva o pronájmu.

Provozní řád venkovních sportovišť

1. V prostoru venk. sportovišť platí obecná ustanovení školního řádu (www.zsturnov.cz - školní řád - viz zde).

2. Do prostoru venk. sportovišť je povolen vstup pouze ve sportovním oblečení a vhodné sportovní obuvi pro umělý povrch.

3. Vstup do prostoru venk. sportovišť je povolen pouze za přítomnosti nájemcem povolané osoby (trenér vedoucí skupiny – starší 18 let). Cvičení probíhá pod jeho dohledem. Níže uvedená ustanovení platí obdobně pro nájemce – fyzické osoby.

4. Do prostoru venkovních sportovišť je zakázáno přinášet jakékoliv jídlo, nápoje nebo pomůcky nepotřebné ke cvičení (sportování). Zvířatům vstup zakázán.

5. Je zakázáno záměrně poškozovat zařízení a vybavení venkovních sportovišť, nebo s ním svévolně manipulovat.

6. Veškeré poškození majetku hlásí ihned povolaná osoba správci objektu.

7. Je zakázána manipulace se světelnou technikou. Toto smí obsluhovat pouze povolaná osoba nebo správce objektu.

8. Nájemce je povinen zajistit, že nářadí po ukončení cvičení bude uloženo na určené místo.

9. Za bezpečnost každé organizované složky odpovídá vždy povolaná osoba. Nájemce je povinen poučit povolanou osobu o zásadách bezpečnosti a prevencích rizik. Povinností povolané osoby je dále poučit všechny účastníky v dané skupině.

10. Při úrazu je povolaná osoba povinna neprodleně volat záchrannou službu – linku 155 a poskytnout základní první pomoc. Lékárnička k dispozici u správce objektu.

11. Při požáru je povolaná osoba povinna neprodleně volat hasiče – linku 150.

12. Povolaná osoba není oprávněna povolit vstup do areálu školy jiným osobám mimo tuto organizovanou skupinu.

13. V celém areálu školy je zakázáno kouřit.

Platnost od 1. 1. 2011.

Při porušování tohoto provozního řádu bude jednotlivec (kolektiv) z venkovních hřišť vykázán, popřípadě mu bude zrušena smlouva o pronájmu.

 


poslední mesíc červenec 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Novinky

Konzultační hodiny proběhnou v úterý 21. května od 15 do 17,30 hod.

 

Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu

proběhne v úterý 12. března 2019 od 16 h. na školičce.

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Pozvánka ke stažení - zde.

 

 

Informace na stránkách MŠMT - zde.

 
copyright 2010 Martin Ehmig