Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Přijímací zkoušky za dveřmi

Email Tisk

V minulém školním roce opustily naši základní školu tři třídy deváťáků. Celkem 82 % z nich bylo přijato na čtyřleté maturitní obory, z toho 11 % na gymnázia, 64 % na SOŠ a 7 % na SUŠ. Mozaika zvolených studijních oborů byla opravdu pestrá. Naši absolventi budou v budoucnu pracovat jako chovatelé cizokrajných zvířat, záchranáři, maséři, veterinární technici, fashion designeři či hasiči.

Je známo, že řemeslo má zlaté dno, a proto 18 % žáků bylo přijato do tříletých učebních oborů. Nejvíce žáků si vybralo obor nástrojař. Poptávka po tomto oboru je vysoká, a proto absolventi tohoto oboru mají velkou šanci najít uplatnění a dosáhnout i patřičného ohodnocení.

I v letošním školním roce se naši žáci chystají na přijímací zkoušky. Většina z nich navštěvuje volitelné semináře z českého jazyka a matematiky, aby je nepřekvapily záludnosti přijímacích testů. Ti, kteří si vybrali obor s talentovou zkouškou, už své přihlášky odevzdali. Ostatní se musí rozhodnout do 1. 3. 2019. Státní přijímací zkoušky pak proběhnou 12. a 15. 4. 2019.

Rozhodování o své budoucnosti jistě není pro žáky a jejich rodiče jednoduché. Pomoci by jim mohla například již proběhlá návštěva veletrhu Educa My Job v Liberci, Burza škol v Turnově a Úřadu práce v Semilech. Individuálně též navštěvují dny otevřených dveří na vybraných školách. Diskuse vedeme v hodinách pracovní výchovy, kde se přímo věnujeme volbě povolání.

Přejeme našim žákům, aby jejich volba byla šťastná. Musíme jim ale občas také připomenout, že dostatečné množství bodů v přijímacím testu jim jejich budoucí úspěch v životě ještě nezaručuje. Je to jen první krůček…

Mgr. Věra Machtová

 

Slavnostní uvedení nové knihy

Email Tisk

V pondělí 10. prosince proběhlo v naší školní knihovně slavnostní uvedení knihy Aleny Peisertové a Jiřího Fixla Pohádkoví pohádkáři. Besedy s autory knihy se zúčastnili žáci 4. ročníků. Po krátkém představení knížky a přečtení ukázek došlo i na dotazy dětí. Těší nás, že naše děti mají o čtení zájem, čímž potěšily i autory knihy a sklidily od nich zaslouženou pochvalu.

Děkujeme paní Evě Kordové z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově za příležitost zúčastnit se tohoto předvánočního setkání.

Pavlína Horníková, knihovnice

Foto zde.

 

Mikulášský karneval ve školní družině

Email Tisk

Začátkem prosince se školní družina každoročně připravuje na tradiční mikulášský karneval. Paní vychovatelky připravily taneční místnost - malou tělocvičnu, ale karnevalem se rozzářila celá školička. Soutěže prolínala hudba a tanec. Vládla skvělá atmosféra a každá maska andílka, čerta nebo Mikuláše byla odměněna. Děkujeme za pomoc paním učitelkám z 1. stupně.

Hezké Vánoce přejí vychovatelé školní družiny.

Foto zde.

 

Velké finále Abecedy peněz aneb děti ze Žižkovky na Jarmarku

Email Tisk

Na začátku školního roku nám - žákům 5.B - nabídla Česká spořitelna a.s. velmi zajímavý projekt finanční gramotnosti - Abecedu peněz. Celý nápad nás na jedné straně zaujal a nadchl. Věcí druhou však byly obavy z neznámého. Velice pečlivě jsme museli zvážit, zda-li vstoupíme do projektu časově náročného a budeme-li se chtít navíc učit novým dovednostem. Přirozená dětská zvídavost, odvaha a chuť objevování světa dospělých zvítězila. Pustili jsme se tedy do práce.

- Získali jsme konkrétní představy o tom, jaké služby a produkty může poskytovat bankovní instituce jako je Česká spořitelna. Navštívili jsme prostory, které jsou veřejnosti nepřístupné. Kdo by nechtěl vidět obrovské trezory, milion korun v hotovosti nebo se učit používat bankomat?

- Osvojili jsme si nové finanční pojmy: náklady, půjčka, úrok, zisk, obrat, účet...

- Založili jsme si firmu V-Perfekt a naučili jsme se být obezřetní při podpisu jakékoliv smlouvy.

A začali jsme v naší firmě pracovat - vyrábět. Po celé tři měsíce jsme pilně zhotovovali vánoční a narozeninová přání, keramiku, náramky, náušnice, svícny, pekli a zdobili perníky, malovali na sklo i papír... Naše úsilí vyvrcholilo na Jarmarku České spořitelny. Ve třech stáncích jsme prodávali to, co jsme usilovně vyrobili. A co nám to vlastně přineslo? Na začátku našeho podnikání byly líbivé představy o snadně vydělaných penězích. Teď jsme však poznali, že ne peníze, ale samotná cesta byla tím cílem. Objevili jsme v sobě kreativitu, naučili jsme se přemýšlet nad finančními výdaji. Zjistili jsme, že není vůbec lehké peníze vydělávat. A teď to nejdůležitější - víme, že jsme skvělá parta, skvělých kamarádů. Víme, že máme skvělé mámy a táty, kteří nás přišli s ostatními blízkými podpořit. Výdělek z jarmarku byl už jen příjemným bonusem a odměnou.

Srdečné poděkování patří České spořitelně a našim úžasným průvodkyním-lektorkám, které nás celým projektem úspěšně provedly a staraly se o nás.

Děkujeme všem Turnovákům, kteří svým projeveným zájmem umožnili turnovským dětem prožít si svůj velký podnikatelský sen. A za to Vám všem veliký dík.

Žáci z 5.B s pí. uč. Helenou Podzimkovou a pí. uč. Jitkou Sahajovou

Foto zde.

 

Dramaťáci ze Žižkovky opět pomohli rozsvítit turnovský vánoční strom

Email Tisk

Je pozdní odpoledne 2. 12. 2018, první adventní neděle. Turnovské náměstí, ještě dopoledne pocukrované sněhem, je omýváno sprškou deště. Turnované i přesto vyrazili se svými ratolestmi rozsvítit turnovský vánoční strom.

Slavnostní adventní čas vždy začíná fanfárami z balkonu radnice. Pan starosta rozsvítí první adventní svíčku. Po písničkách předškoláků z Karmínku nastoupí na pódium adventní postavy ze Základní školy v Žižkově ulici v Turnově v čele se skřítkem Turnováčkem. Představí se a pak přichází nejdůležitější okamžik večera – přivolají mocným kouzlem světlo nebeské, aby kousek záře své propůjčilo turnovskému vánočnímu stromu. A protože všichni přítomní ve své mysli pomáhali, strom se rozsvítil okamžitě po kouzelném zaříkání.

Andělé, čertiska, Mikuláš i ostatní adventní postavy se rozeběhli mezi děti na náměstí a začali je po zásluze obdarovávat mikulášskými dobrotami. Nikdo neodešel s prázdnou.

Čas očekávání Vánoc začíná v Turnově opět slavnostně.

Adventní postavy ze Žižkovky přejí všem pokojný předvánoční čas, vánoční svátky plné lásky a pohody, v novém roce 2019 zdraví a úspěchy.

Mgr. Jana Kepková

Foto zde.

 

Projekt Abeceda peněz

Email Tisk

Česká spořitelna přišla s velice zajímavým projektem finanční gramotnosti, určeném dětem z 5. tříd – ABECEDA PENĚZ.

Co to obnášelo?

-          Děti si interaktivní a hravou formou osvojily základní finanční pojmy.

-          Navštívili jsme spořitelnu a prohlédli si její pracovní prostory.

-          Vyzkoušeli jsme si práci s bankomatem, telemostem jsme se spojili s finanční poradkyní, nahlédli jsme k trezorům a viděli jsme skutečný milion korun.

-          Začali jsme si uvědomovat, že peníze se musí vydělávat – a není to snadné.

Hlavní myšlenkou bylo založení fiktivní firmy, jejíž vlastníky jsme se staly my - děti. Všechny reálie opravdového podnikání ze světa dospělých jsou sice převedeny do menších „dětských“ měřítek, ale vše je „skutečné“. Děti z 5.B ze Žižkovky výzvu přijaly.

Malí podnikatelé si založili firmu V-Perfekt. Nejdříve pečlivě prostudovali nabízenou smlouvu o počátečním kapitálu a dokázali odhalit nastražené chyby. Zjistili jsme, jak moc je důležité prostudovat dokumenty, než je podepíšete! Rozvaha předmětu podnikání, hospodaření s penězi, finanční deník, průběžná kontrola, průzkum trhu… - tolik nových poznatků a dovednosti jsme si museli osvojit!

Naše fiktivní firma V-Perfekt se zaměřila na výrobu dárkových předmětů a přáníček. Tyto výrobky budeme skutečně prodávat na JARMARKU s Českou spořitelnou (v jejich prostorách a před vchodem).  Den D nastane ve středu 28.11.2018 od 13:30 do 17:00 hodin (za každého počasí).

Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak obtížné a časově náročné bylo vše zhotovit (a kvalitně!), lákavě zabalit, naaranžovat. Nanečisto jsme trénovali, jak si získat a přesvědčit zákazníka o koupi, být za každých okolností milý a usměvavý. Tak nám držte palce, abychom úspěšně zúročili tříměsíční obrovské úsilí a snažení.

A víte, co je na tom to nejkrásnější? To neskutečné nadšení, které nás zcela pohltilo.

Milí Turnováci, přijďte se na nás podívat a třeba i podpořit koupí našich krásných výrobků!  Děkujeme České spořitelně a.s. za skvělou spolupráci a jedinečnou příležitost zúčastnit se tohoto projektu.

Žáci 5.B se svými učitelkami H. Podzimkovou a J. Sahajovou

Foto zde.

 

Ples v 1. třídách

Email Tisk

Pozor, pozor!

Prvňáčci v pátek pořádali první ples princů a princezen k příležitosti probírání písmene P. Příznivce jsme přivítali pořádným potleskem. A program? Písničky z pohádek, přehlídka, promenáda, pojídání piškotu z podnosu, no prostě příjemné páteční (do)poledne.

Pozdrav posílají první A, B, C

Foto zde.

 

Svatý Martin

Email Tisk

I když počasí tomu nenasvědčuje, v pátek 9. listopadu k nám přijel svatý Martin.

Prvňáčci stopovali jeho cestu po naší škole vyznačenou stříbrnými podkovičkami, které si sami vyrobili. Po spirále ze svíček si došli pro zlatý poklad.

Celý den si žáci prožili v příjemné atmosféře - foto zde.

 

Prvňáčci slavili 100. výročí vzniku republiky

Email Tisk

I když ještě neumíme číst, psát ani počítat, přesto jsme se zapojili do celoškolního projektu „Ať žije republika“, ve kterém jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky.

Do školy jsme přišli oblečeni v našich národních barvách. Vyrobili jsme si státní vlajku, zazpívali jsme si státní hymnu a písničku Ach synku, synku. Četli jsme slabiky na lipových listech.

Na slavnostní atmosféru se podívejte do fotogalerie - zde.

Učitelky 1. roč.

 

Návštěva Osvětimi

Email Tisk

31. října 2018 jsme s našimi deváťáky navštívili polskou vesničku Osvětim, jejíž název v každém z nás evokuje hrůzy způsobené nacisty během druhé světové války. Bývalé kasárny v Osvětimi byly v roce 1940 předělány na koncentrační tábor Auschwitz, kde začala i první část naší prohlídky. Díky skvělým průvodcům jsme si poslechli o založení tábora a o jeho funkci. Prošli jsme si pár bloků, kde jsme mohli vidět ukázky z dob fungování tábora – plechovky od plynu Cyklon B, majetek, který si s sebou do tábora přinesli vězni, kufry atd. Poté jsme se přesunuli do nedalekého tábora, který nese název podle vesničky, kde byl založen – Březinka. Zde jsme si mohli prohlédnout zbytky dřevěných domů, strážní věže a zničené plynové komory. Pro mnohé to byl velmi silný zážitek a jsme rádi, že díky CK2 jsme měli možnost se na tato místa podívat.

Mgr. Lenka Buchtová, Bc. Šárka Slavíková

Foto zde.

 

Koláčky pro předškoláčky

Email Tisk

Žižkovka opět po roce otevřela své dveře dokořán a srdečně přivítala na Dni otevřených dveří budoucí prvňáčky a šesťáky. Ti starší spolu se svými rodiči a prarodiči v doprovodu pana ředitele si prohlédli školu a poté se setkali s třídními učiteli budoucích 6. tříd. K vzácným návštěvníkům patřili turnovští předškoláčci. Možná už chtěli konečně nahlédnout do tajuplné školy, ale dost možná je přilákala i vůně koláčků. Na Žižkovce bylo totiž POSVÍCENÍ. V doprovodu skřítků Školníčků a za pomoci p. učitelek vlastnoručně vyrobili tvarohové, povidlové nebo marmeládové dobrůtky. Čekání na koláčky zkrátilo malým pekařům zpívání u klavíru a plnění zajímavých úkolů na interaktivní tabuli. Na konci putování na děti už čekala upečená odměna. Koláče byly hotové! A věřte - nedalo se odolat! Hám - a byly snědeny. A tak místo posvícenské výslužky si naši nejmenší odnášeli omalovánky a zážitek z krásného odpoledne. Tak dobrou chuť a brzy zase naviděnou.

Učitelky 1. stupně

Foto zde.

 

Učíme se (ne) jinak ve 4. C

Email Tisk

Každé události v kalendáři využíváme ke kreativnímu vyučování, nejinak tomu bylo i 31. 10. při letošním svátku dýňobraní, jak můžeme hezky česky nazvat Halloween. Děti si připravily křížovky a příklady, hry i soutěže pro své kamarády, nejúspěšnější paní učitelkou byla Bára Zítková, jak můžete vidět na doprovodných fotografiích - zde.

Tř. učitelka Marcela Hádková

 

 

Projekt Ať žije republika!

Email Tisk

100. výročí republiky jsme oslavili projektem, do něhož se zapojily 2.-9. třídy ve dnech 25.-26. října 2018. Vytvořené týmy plnily úkoly z historie, symboliky státu, sportu, ale i přírodovědy. Všichni byli za splnění úkolů odměněni plackou vytvořenou pro tuto příležitost. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci projektových dnů.
I naši prvňáčci se do oslav připojili, ale jen v rámci svých tříd.
Jinak celá škola byla slavnostně vyzdobena. Nechyběly ani dorty pro naši oslavenkyni - republiku.
Tak vše nejlepší k tomu stému výročí!

Fotografie z projektu - zde

 

Exkurze do Drážďan

Email Tisk

Sluncem zalité Drážďany přivítaly ve středu 10. října žáky 7. tříd a o týden později i žáky 8. a 9. tříd. Hlavním cílem programu byla návštěva rezidenčního paláce. Při prohlídce rytířského sálu vyhledávali žáci informace a doplňovali je do pracovních listů. Zajímavosti nabídly i další místnosti, např. oblečení a šperky tehdejších kurfiřů. Všichni také užasli nad krásou exponátů v klenotnici. Výstup po 220 schodech na věž dál některým zabrat, výhled na Drážďany však uchvátil každého. Hlavní město Saska má vždy co nabídnout. Takže zase příště!

Karin Kučerová, Zdeňka Bičíková

 

Halloween v 3. C

Email Tisk

V pátek 26. 10. ve třídě 3. C usedly do lavic strašidla, čarodějky a další pohádkové postavy. V čele s paní učitelkou Sylvounem I. začalo strašidelné učení, které děti velmi bavilo. Díky maminkám jsme měli ke svačině spoustu dobrot a svátek Halloween jsme si opravdu užili.

Tř. uč. S. Kutková

Foto zde.

 

Zážitkový program v muzeu pro 1. stupeň

Email Tisk

Muzeum Českého ráje vytvořilo pro děti 1. stupně zážitkový program, jehož nedílnou součástí byla také výstava "Od obilky ke chlebu" v podkroví Kamenářského domu. Děti se takto dozvěděly, co a jak pohánělo mlýny, kdo byl stárek, čím vším muselo zrnko projít, než se z něho stala mouka, jaké jsou druhy obilí a na co se používají, jak vypadá klas a mnoho dalšího. Součástí programu byla také dílna, kde si děti vyrobily malý dřevěný větrný mlýn, a nabyté informace si odnesly v podobě pracovního listu složeného do papírového větrníku.

Za 1. stupeň Sylva Kutková

Foto zde.

 

Dramaťáci a sboristé ze Žižkovky oslavili 100. výročí republiky se seniory

Email Tisk

K 100. výročí české státnosti dramaťáci a sboristé ze Základní školy v Žižkovkě ulici v Turnově připravili pásmo doplněné písničkami s názvem Osudové osmičky od roku 1918 do roku 2018 v Turnově. S třičtvrtěhodinovým programem vystoupili postupně ve všech třech domech seniorů v Turnově.

Na začátku každého desetiletí sboristé zazpívali písničku, která měla pro dané období nějaký význam. Dramaťáci stručně připomněli důležité celostátní události, z Turnovska vybrali podstatné a zajímavé informace. V závěru vystoupení poděkovali babičkám a dědečkům za vše, co pro své potomky udělali. Pak na oplátku senioři zavzpomínali na mezníky svého života. Žáci slyšeli, jak dobu, kterou sami znají jen z učebnic dějepisu a z dobových dokumentů, prožívali pamětníci.

Spokojenost byla na obou stranách. Mnozí malí i velcí se neubránili slzičkám dojetí. Všichni zúčastnění si opět uvědomili, jak potřebná jsou takováto interaktivní setkávání generací.

Děkujeme paní Evě Kordové z Městské knihovny A. Marka, že nad těmito akcemi drží patronát. Děkujeme všem vystupujícím za desítky hodin práce nad rámec svých povinností, za otevřenost a vřelost, za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Kepková

Foto zde.

 

Projektový den Ať žije republika!

Email Tisk

K výročí republiky jsme připravili pro naše žáky projektový den zaměřený nejen na historii našeho státu. Ve čtvrtek 25. 10. projdou jednotlivá stanoviště 2.-4. ročníky, v pátek 5.-7. ročníky. Na jednotlivých stanovištích budou pomáhat žáci 8. a 9. ročníků.

 

 

Indiánský týden

Email Tisk

Prvňáčci se začali učit písmeno "I" a spolu s ním si prožili INDIÁNSKÝ TÝDEN - foto zde.

Třídní učitelky 1. tříd

 

Posvícení na Žižkovce pro budoucí prvňáčky

Email Tisk

Pro velký zájem přidáváme ještě další časy našeho programu:

začínáme: 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30

Přijďte na Žižkovku oslavit posvícení!

 

Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky

Email Tisk

Přihláška pro budoucí šesťáky - zde.

 

Seznamovací kurz 6.B

Email Tisk

Stejně jako každý jiný šestý ročník, i 6. B v září strávila týden na seznamovacím kurzu. Protože většina třídy se zná už z prvního stupně, naším hlavním cílem bylo poznat pár nových spolužáků, kteří k nám přišli z céčka. Během seznamovacího týdne se nám podařilo, aby nováčci zapadli do kolektivu. A tak největší úkol v poznávání a seznamování se s žáky čekal na paní učitelku.

Program se nelišil od spolužáků z 6. A, takže jsme také navštívili Dolánky, Nasavrky a přespali jsme v Sedmihorkách. Absolvovali jsme řadu vzdělávacích programů a volné chvíle vyplnili hrami, které nám zábavnou formou pomohly se lépe poznat. Naštěstí nám zářijové počasí přálo. Po celou dobu bylo krásně a slunečno. Takže jsme si ještě o chvíli prodloužili prázdniny před návratem do školy, kde nám nezbývá než se zase pustit do práce.

Mgr. Zuzana Mrázová

Foto zde.

 


Strana 1 z 6
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Novinky

Ředitelské volno je stanoveno na 3. a 4. ledna 2019. Uvidíme se tedy po Vánocích až 7. ledna 2019.

 

Suplování v programu Bakaláři zde.

 

Pro školní rok 2018/2019

Rozdělení budoucích prvňáků do tříd k nahlédnutí ZDE

Rozdělení nových žáků do budoucích 6. tříd ZDE

 
copyright 2010 Martin Ehmig