Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Vynášení Morany

Email Tisk

Ve středu 17. dubna se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili vítání jara. Společně odnesli symbol zimy - Moranu od školy až do Dolánek na most, kde se s ní rozloučili a přivítali jaro.

Učitelky 1. a 2. ročníků

Foto zde.

 

Velikonoční dílny 1. a 2. ročníků

Email Tisk

V úterý 16. dubna dopoledne proběhly na školičce velikonoční dílny pro 1. a 2. ročník. Žáci si mohli vyrobit zápich ve tvaru ptáčka a ozdobit vyfouknutá vejce různými technikami. Celá akce se povedla z děti byly spokojené.

Učitelky 1. a 2. ročníků

Foto zde.

 

Zájezd do divadla

Email Tisk

V úterý 21. května 2019 opět jedeme do mladoboleslavského divadla na satirickou komedii N. V. Gogola Revizor. Představení je určeno především pro žáky 8. a 9. tříd. Hlaste se u svých pí. uč. českého jazyka a v úterý u pí. uč. V. Franců. Cena vstupenky i s cestou je 320,- Kč, odjíždíme v 18:00 od školy, stavíme u Masny a na Terminálu. Vracíme se kolem 22. hodiny ke škole.

Věra Franců

 

Velikonoční dílna v 5. A

Email Tisk

Ve středu 10. dubna 2019 se konala v 5. A velikonoční dílnička. Děti si zdobily vajíčka metodou PATCHWORK, tedy pomocí textilie. Výsledkem příjemně stráveného dopoledne byly velmi povedené krasličky. Dílničku vedla paní Kořínková, které moc děkujeme.

Mgr. Andrea Machová

Foto zde.

 

Stavíme ptačí budky

Email Tisk

Všechna oddělení školní družiny se zapojila do soutěže "Stavíme ptačí budky". Zástupce ze Severočeských vodovodů a kanalizací nám přivezl stavebnice ptačích budek. Žáci 8. ročníků pod vedením pí. uč. I. Bínové nám pomohli budky sestavit. A teprve teď nastala naše chvíle! Děti v družině podle své fantazie budku vyzdobily, namalovaly obrázek ze života ptáků...

Moc se jim to povedlo, podívejte se - foto zde.

Vychovatelé ŠD

 

Zápis do prvních tříd

Email Tisk

V úterý 2. dubna proběhl zápis do prvních tříd. Malé předškoláčky přivítaly budoucí paní učitelky prvňáčků. Třídou zaznívaly básničky, písničky, malovaly se obrázky, skládaly se kostky... Děti se rychle rozpovídaly a odměnou za jejich snažení byly připravené milé dárečky. Na výrobcích pro budoucí školáčky se podíleli žáci 3., 4. a 5. tříd.

Zapsáno bylo celkem 66 dětí (z toho bylo 8 odkladů šk. docházky). Otevřeny budou 3 první třídy a na prvňáčky se těší paní učitelky - Mgr. Andrea Machová, Mgr. Helena Podzimková, Mgr. Lenka Švehlová.

Milé děti, těšíme se na Vás!

Budoucí paní učitelky 1. tříd

Foto zde.

 

Informace ze školní jídelny

Email Tisk

Od pondělí 8. 4. 2019 vaří OAHŠ z personálních důvodů pouze jedno hlavní jídlo - oběd č. 1. Děkujeme za pochopení.

Vedoucí školní jídelny

 

Noc s Andersenem 2019

Email Tisk

V pátek 29. března jsme se zapojili do již tradiční celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem 2019. Zúčastnili jsme se pohádkového průvodu, sázení stromu Pohádkovníku na počest 19. ročníku akce a vystoupení hostů na náměstí Českého ráje. Ale asi nejvíce jsme se těšili na naši noční stezku odvahy ve škole. Za jeji organizaci děkujeme žákům 2. stupně, a to třídě 8.C s pí. učitelkou Alenou Šritrovou, vybraným žákům z 9.A i děvčatům ze 7.A.

Letošní počet účastníků akce byl rekordní – ve škole spalo přes 320 žáků se svými učiteli. Pro každou třídu měly třídní učitelky připraveny svůj program, občerstvení a čtení pohádek na dobrou noc. Děti si program náramně užily.

Děkujeme všem zúčastněným a již se těšíme na příští jubilejní 20. ročník.

Pavlína Horníková

Foto zde.

 

Den Země aneb třídíme s Tondou

Email Tisk

Ke Dni Země připravila naše škola ve spolupráci se společností EKO-KOM přednášky pro všechny žáky prvního a druhého stupně. Navštívili nás lektoři z programu Tonda - Obal, kteří seznámili naše žáky s tříděním odpadů a jejich recyklací. Všichni jsme si tak mohli nejen zopakovat, jak odpad třídit, do jakého kontejneru co patří, jak se zbavit nebezpečného odpadu, ale také vyzkoušet a dozvědět se spoustu nových věcí.

Kolik spaloven je v České republice? Jak se ukládá odpad na skládkách? Co se děje s energií získanou z odpadů? Jak se rekultivuje skládka? Co vše se může vyrobit ze staré PET lahve? Kolik odpadu člověk vyprodukuje? Proč je dobré recyklovat? Jak správně recyklovat? Toto je jen několik otázek, na které již dokážeme bez rozmyslu správně odpovědět.

Děkujeme lektorům, že nás hravou a zábavnou formou seznámili s tříděním odpadů. Jsme moc rádi, že nás navštívili a obdarovali, nejen drobnými dárky, ale také cennými vědomostmi, které brzy využijeme při úklidu okolí naší školy.

Mgr. František Rameš

Foto zde.

 

Čeká nás Noc s Andersenem

Email Tisk

V pátek 29. března se koná celorepubliková akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem, které se již tradičně účastníme. Zapojíme se do pohádkového průvodu a všech akci městské knihovny. Ale nejvíce se těšíme na naši populární stezku odvahy ve škole, kterou letos absolvuje přes 300 našich žáků, což je rekordní počet zúčastněných ze všech ročníků této akce. Ukončení akce je v sobotu kolem 9. hodiny.

Pavlína Horníková

 

Slavnostní zápis do 1. tříd je tady!

Email Tisk

Milé děti a rodiče, rádi Vás uvítáme na slavnostním zápisu do 1. tříd u nás na malé školičce v úterý 2. dubna od 10:00 do 17:00 hodin. Čekají na Vás nejen paní učitelky budoucích 1. tříd, ale i hezké a milé pozornosti pro děti - viz foto.

Přejeme Vám příjemné prožití tohoto dne a těšíme se na Vás!

 

Připravujeme na nový školní rok

Email Tisk

V současné době připravujeme žádost do projektu ministerstva školství Šablony II, abychom od 1. září 2019 mohli pokračovat v aktivitách, které nabízíme zdarma našim žákům i nyní, a přidáme ještě něco nového.

Naši žáci se mohou od září těšit na pokračování klubu legorobotiky (pro 2. stupeň), čtenářských klubů (pro 1. a 2. stupeň), doučování z češtiny, matematiky či cizích jazyků (1. a 2. stupeň). Nově budeme pro zájemce otvírat kluby cizích jazyků, badatelský klub. Naši pedagogové si vedle zajímavých školení vyzkouší tandemovou výuku, zapojí aktivně do výuky nové tablety a nebudou chybět projektové dny s odborníky z nejrůznějších oborů. Do projektu se zapojí i školní družiny, které si naplánovaly například projektové dny v iQ Landii v Liberci, dále u turnovských hasičů, ale i s turnovskými rybáři či v Domě přírody v Dolánkách.

Aktivit je nepřeberné množství a máme se během další dvou let na co těšit.

Vedení školy

 

Maškarní karneval ve školní družině

Email Tisk

Po jarních prázdninách proběhl na školičce maškarní karneval. Již v únoru začaly přípravy. Děti vyráběly šašky na výzdobu tělocvičny, společně jsme plánovali i hudbu a soutěže. V průběhu karnevalu se činnosti střídaly. Masky byly tradičně úžasné a na každého čekala malá odměna. Vládla skvělá atmosféra, děti si užily hezké odpoledne a odcházely domů veselé a spokojené.

Část fotografií zde a ostatní jsou ke zhlédnutí na školičce.

Radka Špísová

 

Škola už je za dveřmi

Email Tisk

V úterý 12. března 2019 proběhla u nás na Žižkovce  již tradiční akce Škola už je za dveřmi. Rodiče se svými předškoláčky navštívili Žižkovku, společně si prohlédli prostředí malé školičky a setkali se i s paními učitelkami budoucích prvních tříd.

Zatímco si rodiče vyslechli důležité informace ke školní zralosti, k chodu nastávajících prvních tříd i k samotnému zápisu, tak věřte-nevěřte, za dětmi přišli i skřítkové. Společně se vydali za pohádkou, která se skřítkům a jejich pomocníkům opravdu vydařila. Pak si už děti se svými rodiči vyzkoušely, jak takový zápis vypadá. Interaktivní tabule, legoroboti a družinky plné hraček příjemně doprovodili celé setkání. Příjemné občerstvení a napečené buchétky přišly dětem určitě vhod.

Jaký tedy je a o čem bude tolik očekávaný opravdový zápis? Ten, kdo nás ve škole navštívil, tak zjistil, že se může těšit nejen na milé a přátelské, ale i na slavnostní popovídání a zajímavé poznávání nového. Tak tedy už brzy na shledanou, skutečný zápis je za dveřmi.

Na závěr jsme chtěli poděkovat žákům ze školního dramatického kroužku pod vedením Jany Kepkové a speciální pedagožce z PPP Mgr. Janě Leitnerové, která trpělivě zodpovídala na všechny dotazy rodičů týkající se školní zralosti.

Pedagogický sbor ZŠ Žižkova

Foto zde.

 

Středověký den v 7.C

Email Tisk

Ve středu 27. února se u nás v 7.C konal středověký den. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, třeba jak se stát rytířem, jaké bylo středověké jídlo.
Příprava na tento projekt byla velmi náročná. Museli jsme si všichni přinést svůj kostým, nakreslit středověký erb, připravit jídlo, přinést dekorace na stůl nebo pro výzdobu třídy a také vypracovat referát na téma, které jsme dostali, a ostatním o tomto tématu něco povědět. Někdo měl ostatním povědět, jak se šířila ve středověku vzdělanost, jak vypadala středověká hostina, jak vypadaly hrady typické pro středověk nebo jak se lidé oblékali.
Celý projekt nám pomáhali organizovat kluci z 9. třídy, kteří nám řekli, jak se ve středověku šermovalo, a dokonce nám i několik kousků převedli. Dokonce si všichni mohli šerm vyzkoušet. Nechyběla ani hostina, opisování knih nebo pasování na panoše.
Doufám, že se všem projekt líbil, a myslím, že to bylo moc hezké zpestření výuky dějepisu. Všichni musíme také poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli - klukům z devítky D. Dlouhému, F. Melíškovi a L. Melíškovi, paní učitelce Mgr. Monice Segečové a také paní učitelce Věře Franců.
Za 7.C Jana Viktorie Bölverkrová

Foto zde.

 

Program Veselé zoubky

Email Tisk

Preventivní program "Veselé zoubky" proběhl v prvních ročnících 1.3.2019. Během dne děti pracovaly na interaktivní tabuli, plnily zajímavé úkoly, podívaly se na pohádku o Hurvínkovi, kterého bolel zoubek, vyplnily pracovní listy a na závěr dostaly zajímavé tematické dárky. Projekt jsme si příjemně užili.

Tř. učitelky 1. ročníků

 

Informace k výjezdu do Bavorska v Německu 23. a 24. 5. 2019

Email Tisk

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku týkající se výjezdu do Německa - Bavorska. Schůzka se koná 19. března 2019 v 16:30 hodin v učebně zeměpisu (2. patro).

Současně žádáme o zaplacení 2. zálohy ve výši 1.000,- Kč. Zbývající částku (900,- Kč + 15 Euro) je nutné uhradit nejpozději do 5. 4. 2019. Lze zaplatit celou částku již v březnu.

Karin Kučerová, Kateřina Benischová

 

Návštěvy dětí z mateřských škol

Email Tisk

V lednu a v únoru navštívily naši školu turnovské mateřské školy. Naše paní učitelky připravily výtvarnou dílnu, kde si děti dotvořily kytičku z keramické hlíny. Poté jsme si trochu zadováděli v tělocvičně. Pak už nás čekali kamarádi z 1. tříd. Děti ze školky zjistily, jaké to je být školákem, zapojily se do výuky a byly moc šikovné. Po malé svačince si ještě mohly pohrát ve školní družině.

Byla to hezká a příjemná setkání. Tak zase za rok!

Radka Špísová

Foto zde.

 

Lyžařský kurz 2019

Email Tisk

V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 probíhal na ZŠ Žižkova lyžařský kurz pro 7. ročníky. I letos byl opět zvolen kurz s denním dojížděním.

První den jsme s dětmi navštívili lyžařský areál Modrá hvězda-Bahýnka v Rokytnici nad Jizerou, pro začínající lyžaře a snowboardisty byl zvolen mírnější kopec Sachrovka, aby se nebáli a naučili se novým dovednostem. První den nám sice nesvítilo sluníčko, i tak jsme si to užili, pěkně si zalyžovali a odvezli si první zážitky.

Další den nás čekaly kopce delší, prudší, a navíc pěkné počasí ve skiareálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou. Pro začátečníky jsme opět zvolili mírnější kopec, který se nachází v bezprostřední blízkosti. Pokročilejší lyžaři a „snowboarďáci“ byli nadšení z dlouhých sjezdovek a většího výběru tras.

Třetí den nás čekalo nemilé překvapení v podobě deštivého počasí a mlhy, a to i po vyvezení autobusem do hor do skiareálu Paseky nad Jizerou. Nenechali jsme se zlomit a užili si lyžování ve velkém areálu plném kvalitních a širokých sjezdovek. Začátečníci se po dopoledním trénování na kratším kopci také přesunuli na delší sjezdovky a vyzkoušeli si poprvé, jaké to je se vyvést na kopec sedačkovou lanovkou.

Po středečním promoknutí nás mile překvapilo slunečné počasí a také parádní „lyžovačka“ opět v Pasekách nad Jizerou. Děti si užívaly poslední trénování ve velkém areálu a připravovaly se na páteční závody.

V pátek se v areálu Struhy u Turnova konaly závody ve slalomu. Každý si zazávodil ve slalomu, který byl postaven na sjezdovce. Ostatní si během toho užívali slunečného, až téměř jarního počasí a sjezdování. Na konci dopoledne následovalo vyhlášení jednotlivých kategorií, kdy se ti nejlepší dočkali medailí, diplomů, odměn a následovalo konečné rozloučení s kurzem. Všechny děti byly odměněny dobrůtkou za úspěšné zvládnutí kurzu.

Za tento kurz děkujeme našim lyžařským kolegům, kteří se podíleli na jeho organizaci. Odnášíme si plno zážitků a těšíme se na příští rok.

Učitelé tělesné výchovy

Foto zde.

 

Zima ve školní družině

Email Tisk

Zima ve školní družině není časem odpočinkovým, ale naopak aktivním. Odpolední pobyt ve škole děti stráví různými výtvarnými činnostmi, kterými se můžeme pochlubit v naší fotogalerii. Ale jakmile vysvitne sluníčko, okamžitě mířime ven za sněhovými radovankami. I když letošní zima pomalu končí, naše aktivity nepolevují a těšíme se na příchod jara, které naše činnosti oživí.

Za ŠD Radka Špísová

Foto zde.

 

Bankety na hotelové škole

Email Tisk

Stalo se již tradicí, že se žáci našich devátých ročníků zúčastňují banketů, které pro ně připravují studenti ze sousední hotelové školy v rámci své praktické výuky. Letos jsme se dočkali i my! Těšili jsme se moc. Nejen na čtyřchodové menu, které jsme si mohli vybrat, ale hlavně na to, že oblečeme krásné šaty a na chvíli se z nás stanou vážení hosté, o které bude skvěle postaráno.

Pochutnali jsme si, pobavili jsme se a ještě jsme byli seznámeni se základními pravidly stolování a společenského chování. Snad si je budeme pamatovat.

Děkujeme za pozvání!

Za žáky devátých ročníků Věra Machtová, tř. učitelka 9. C

Foto zde.

 

Budoucí povolání?

Email Tisk

Pro někoho ještě velmi těžká otázka, ale někdo už klidně zná jasnou odpověď. Žáci osmých ročníků se účastní projektu na OAHŠ a SOŠ Turnov, kde si můžou vyzkoušet, jak pracují optici, jak na počítačích sestrojit návrh nějakého výrobku... Žákům se exkurze velmi líbila, ale nejvíce byli nadšeni z robotů, se kterými si mohli „hrát“. Dalším překvapením byla výborná svačina. Velké poděkování patří celému týmu organizátorů.

Tř. učitelky 8. ročníků

Foto zde.

 


Strana 1 z 8
poslední mesíc duben 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Novinky

Konzultační hodiny proběhnou v úterý 21. května od 15 do 17,30 hod.

 

Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu

proběhne v úterý 12. března 2019 od 16 h. na školičce.

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Pozvánka ke stažení - zde.

 

 

Informace na stránkách MŠMT - zde.

 
copyright 2010 Martin Ehmig