Projekt Příběhy našich sousedů

Email Tisk

Karel Šírek je hudebním dramaturgem turnovské Střelnice, se kterým se seznámili žáci 7.C (Šárka Klementová, Kristýna Kravecová, Jan Gaizl, Jakub Pfohl, David König) díky účasti v projektu Příběhy našich sousedů.

Na základě rozhovoru s panem Šírkem se o něm dozvěděli spoustu zajímavých věcí o jeho životě i o kapele, ve které hrál. Pan Šírek patří mezi lidi, kteří za minulého režimu díky svým svobodným názorům měli problémy s výběrem zaměstnání i s provozováním svého koníčka.

Naši žáci společně s panem Šírkem vytvořili rozhlasovou nahrávku i životopis, toť vše najdete na

https://www.pribehynasichsousedu.cz/turnov/turnov-20172018/.

Celý projekt byl zakončen závěrečnou prezentací jednotlivých týmů, ve které naši žáci vynikali.
Jako vedoucí bych ráda poděkovala výše jmenovaným žákům za skvělé odvedenou práci a za jejich finální výstup, kde se chovali jako profesionálové a v žádném případě neudělali žádnou ostudu.

Mgr. Alena Šrítrová

Foto zde.

 

Slavnostní zápis do 1. tříd

Email Tisk

Konečně nadešel slavnostní den zápisu. Je 5. 4. 2018 a předškoláci s rodiči, někteří i s prarodiči, míří do naší školy. Všechny musíme velmi pochválit, protože byli perfektně připraveni. Zvládli povídání pohádky, "jízdu autem" bez nehody, určování barev i geometrických tvarů a spoustu dalších úkolů. Nechyběla ani zkouška tělesné dovednosti, dokonce ani pan ředitel neodolal a absolvoval ji na výbornou.

V závěru si předškoláci vybrali dárečky dle svého přání. Každý dostal i leporelo "Zvíře v nás", celé vyrobené žáky naší školy, a také lego a vitamíny. Den jsme si všichni užili a doufáme, že i předškoláci měli příjemný "zápisový" zážitek.

Těšíme se v září na viděnou.

Učitelky 5. tříd

Foto zde.

 

Setkání seniorů na Žižkovce pozdravili recitátoři, sboristé i školní bytosti

Email Tisk

Jaro na turnovské ZŠ v Žižkově ulici přináší mnoho činností a událostí. Některé jsou nové a pouze jednorázové, jiné se opakují každoročně a stala se z nich tradice. K tradičním už patří i jarní setkání seniorů ve školní jídelně.

Letos hosty přišli pozdravit skřítek Školníček a víla Žlutěnka. Přivedli s sebou i dva recitátory a pěvecký sbor Zpívánky. Recitátoři se zamysleli, jak je to mezi babičkami a vnoučátky, a nad smyslem pro humor, lidským porozuměním a během dějin. Děti ze sboru ukázaly, co zpívají dnes, a potom se vrátily ke starým osvědčeným melodiím.

Potkávání generací je pro všechny nesmírně důležité, obohacující a příjemné. Jsme rádi, že na naší škole k němu dochází i touto formou. Těšíme se na další setkání za rok.

Mgr. Jana Kepková

Foto zde.

 

Den naruby v 5. ročnících

Email Tisk

V den výročí narození J. A. Komenského 28. března si žáci pátých ročníků vyměnili úlohu s třídními učitelkami a ve skupinkách si připravili výuku jednotlivých předmětů.

V hodinách se objevily diktáty, doplňovací cvičení, práce s interaktivní tabulí, hry, testy a doplňovačky. Všichni vyučující to zvládli báječně a všechny třídy si to náramně užily…včetně paní učitelek! Za velkou snahu a zodpovědný přístup chceme všem zúčastněným dětem poděkovat.

A co k tomu dodali žáci?

…byl to nejlepší den ve škole…

…je těžké zvládnout děti, aby nezlobily a nemluvily…

…není snadné zaujmout děti, aby pracovaly a snažily se…

Tř. učitelky a žáci 5. ročníků

 

Noc s Andersenem 2018

Email Tisk

Noc s Andersenem je pro děti velká událost a na spaní ve škole se těší už celý týden. Již tradičně jsme se zúčastnili průvodu a všech doprovodných akcí. Cestou na spací místo - do třídy - jsme si vyzvedli pizzu k večeři, odvážlivci si prošli stezku odvahy ve škole a na naší školní zahradě jsme zhlédli ohňovou show. Pak už jsme se zachumlali do spacáků, přečetli si pohádku na dobrou noc a spali až do rána. Letos nás byl rekordní počet - přes 200 účastníků. Těšíme se zase za rok!

Za 1. stupeň Sylva Kutková

Foto zde.

 

Velikonoční dílna na malé školičce a proutěná dílna v 2. C

Email Tisk

Takzvaná "vajíčková" dílna, kdy děti 1. a 2. ročníku navštěvují třídy a různou technikou si barví vajíčka, je velmi oblíbená. Odpoledne na tuto dílnu navazovala ve 2. C již tradiční proutěná dílna, kdy pan Ulrich učil děti plést pomlázku. Zároveň jsme si zasadili osení, abychom si mohli hezky ozdobit velikonoční stůl.

Mgr. Sylva Kutková

Foto zde.

 

Velikonoční dílna v muzeu a vynášení Morany

Email Tisk

Tak to tu ještě nebylo! Výroba klapačky (něco na způsob řehtačky) vyžadovala řezání, hoblování a hlavně šikovné ruce. Děti si velikonoční dílnu v muzeu náramně užily a vyrobené klapačky jsme poté využili při vynášení Morany a vítání jara.

Mgr. Sylva Kutková

Foto zde.

 

Bruslení

Email Tisk

Opět máme za sebou 5 lekcí bruslení. Už jsme zase šikovnější a obratnější. Bruslení jsme si náramně užili a na závěr nechybělo ani společné focení - foto zde.

Za 2. C Sylva Kutková

 

Výlet ŠD do iQPARKU v Liberci

Email Tisk

O velikonočních prázdninách jsme vyrazili do iQPARKU v Liberci.

„Co se vám líbilo nejvíce?“ ptala jsem se dětí. Odpovědi nebyly jednoznačné: fakírské lůžko, bludiště se zrcadly, vodní svět, Titanik …

„Bylo to bezva, super, pojedeme zase!“ volaly děti.

Za ŠD Radka Špísová

Foto zde.

 

Paměť národa

Email Tisk

Paměť národa? Celostátní projekt, jenž je zaměřen na vzpomínky pamětníků, které mají sloužit ke zkoumání moderních dějin. V databázi jsou uchovány celé nahrávky, ukázky z nahrávek, fotografie a archivní materiály. Děti musí provést rozhovor s pamětníkem a poté jej zpracovat. Buď vytvoří scénář pro rozhlasovou reportáž, nebo natočí videonahrávku. Dále mají na výběr výtvarné ztvárnění. Konečnou fází projektu je jejich prezentace o tom, co se dozvěděly a jak se jim pracovalo… Tohoto projektu se účastní i naši žáci 7. C – Šárka Klementová, Kristýna Kravecová, Jan Gaizl, David König a Jakub Pfohl. Jejich závěrečné vystoupení se uskuteční 12. dubna 2018 od 16 hodin na sále SUPŠ Turnov. Tím jste srdečně zváni!!!

Mgr. Alena Šritrová

 

Zájezd do divadla

Email Tisk

Dne 19. dubna se uskuteční v pořádí už druhý večerní zájezd tentokrát do libereckého divadla. Čeká nás klasická komedie W. Shakespeara "Mnoho povyků pro nic". Představení je určeno hlavně pro 2. stupeň naší školy, cena zájezdu je 210,- Kč (vstupenka + cesta), odjíždíme v 18:00 od zastávky U Masny, v 18:05 od terminálu, vracíme se kolem 22. hodiny až ke škole. Přihlášky a peníze odevzdejte u svých paní učitelek českého jazyka. Informace o představení jsou na nástěnce u kabinetu českého jazyka.

Věra Franců

 

Zápis nanečisto

Email Tisk

V úterý 13. března se na naší škole konal již tradiční Zápis nanečisto. Budoucí prvňáčci i se svými rodiči se přišli podívat do školy, aby věděli, co je čeká. Rodiče se seznámili s vedením školy a s budoucími učitelkami. Cenné informace poskytla rodičům i Mgr. J. Leitnerová z PPP Semily. O děti se postarali skřítci z Dramatické výchovy pod vedením Mgr. J. Kepkové, provedli je po škole a zahráli jim pohádku. Aby se předškoláci zbavili trémy, zkusili si zápis nanečisto, vyzkoušeli si programy na interaktivní tabuli, podívali se na práci s legoroboty a na závěr se občerstvili. Rodiče si mohli prohlédnout i pracovní listy a učebnice, se kterými budou prvňáčci pracovat. Příjemná atmosféra provázela celý program.

Děkujeme všem, prvňáčkům i rodičům, kteří se přišli podívat.

Budeme se těšit při zápise 5. 4. 2018, tentokrát již naostro.

Mgr. Michaela Kasíková

Foto zde.

 

Zájezd do Naivního divadla v Liberci

Email Tisk

V pátek 16. 3. 2018 se páté a šesté ročníky jely podívat do Naivního divadla v Liberci na neobyčejné představení plné úžasných efektů a perfektních ztvárnění postav z počítačových her. Herci se během jedné hodiny proměnili ze starostlivých rodičů přes superhrdiny až po zanícené "pařmeny". Diváci byli nadšeni, což dokázala i závěrečná děkovačka s aplausem.

Mgr. Michaela Kasíková

 

Škola hrou

Email Tisk

Dnešní školní vyučování se mi moc líbilo. Paní učitelka vymyslela zajímavé hry, takže nás učení bavilo. Při hodině českého jazyka jsme vytahovali lístečky s vyjmenovanými slovy a pokládali je na správná políčka v tabulce. Ta hra se jmenuje Bingo a někdy ji hrajeme i v matematice. Ve druhé hře jsme přidávali slova, která mají více významů, do vět. Například slova pyl a pil slyšíme stejně, ale něco jiného znamenají a jinak se píší. V hodině matematiky jsme dostali za úkol rozdělit papír na 25 políček, Mikuláš losoval čísla a my jsme je zapisovali do tabulky, tak abychom vytvořili postupku, nebo několik stejných čísel vedle sebe. Ta hra se jmenuje Poker a při součtu bodů jsme museli sčítat dohromady stovky i desítky. Potom jsme opisovali příklady z tabule a soutěžili, která skupina je bude mít nejdříve spočítané. Poslední hodina s knížkami se mi také moc líbila. Každý z nás představil spolužákům knihu, kterou právě čte, a nechal v ní barevný lístek. Když paní učitelka zazvonila, vyměnili jsme si místa a četli si jiné knížky a psali na lístky vzkazy, jestli se nám líbí nebo ne. Přála bych si více takových dní ve školním roce.

Anička Paříková 3.C

Foto zde.

 

Maškarní karneval ve školní družině

Email Tisk

Začátkem března proběhly na školičce maškarní karnevaly jednotlivých oddělení školní družiny. Přípravy začaly již v únoru. Děti vyráběly šašky na výzdobu tělocvičny, společně jsme naplánovali i hudbu. Nechyběly ani soutěže, mezi nejoblíbenější letos patřila soutěž bačkorová a tanec s míčkem. Masky byly jako vždy úžasné a na každého čekala malá odměna. Vládla skvělá atmosféra a děti si karnevalové odpoledné velmi užily. Fotky jsou k nahlédnutí ve školní družině a zde.

Za vychovatele ŠD Radka Špísová

 

Veselé zoubky

Email Tisk

První ročníky se dne 13. 2. 2018 zúčastnily preventivního programu „Veselé zoubky“, podívaly se na pohádku o Hurvínkovi a na interaktivní tabuli společně doplňovaly úkoly, odpovídaly na otázky, spojovaly obrázky atd. Poté společně vyplnily pracovní list a na závěr si rozdaly balíčky s dárečky. Děti byly překvapeny a nadšeny. Celý program se jim velice líbil a s dárky byly spokojeny.

Tř. učitelky 1. tříd

 

Zimní lyžařský kurz – tak jak ho umíme na Žižkovce

Email Tisk

Od 12. do 16. února probíhal lyžařský kurz 7. ročníků – podle nové tradice formou každodenních výjezdů do skiareálů. Areály jsme volili tak, aby pro žáky byli atraktivní a cenově výhodné. Týden před začátkem kurzu jsme měli všude domluvené zvýhodněné jízdné. Každý den jsme vyjížděli dvěma autobusy v 8 hodin od školy a vraceli se v 16 h.

V pondělí jsme využili pro rozřazení dětí do družstev skiareál U Modré hvězdy v Rokytnici nad Jizerou. Druhý den jsme zvolili opět Rokytnici - areál Studenov. Tam jsme však museli dojít z náměstí až k vlekům pěšky, protože autobusy k vlekům nesmí. To nám ale nevzalo náladu a slunný den jsme si užili.

Třetí a čtvrtý den jsme jeli do Pasek nad Jizerou. To už i začátečníci dobře zvládli sjezdovku a jízda na vleku nebo sedačce nebyla problém.

V pátek byly závody v Jablonci nad Jizerou. Vlekaři nám připravili slalomovou trať a všichni lyžaři i snowboarďáci si ji na dvě kola projeli.

Užili jsme si sněhu i sluníčka. Upravené sjezdovky s popraškem nového sněhu byly skvělé. Výcvik byl intenzivní a díky tomu i efektivní.

A jaká je cena za tento týden výjezdů? Určitě dostupná pro každého žáka. Celkové náklady činily 1866 Kč. Z této částky zdravotní pojišťovny uhradí 500 Kč!

Tak příští rok zase na svahu.

Za všechny obětavé učitele - instruktory SKOL!

Foto zde.

 

Návštěvy mateřských škol

Email Tisk

V lednu a v únoru naši školu navštívily všechny mateřské školy z Turnova. Paní učitelky připravily výtvarnou dílnu, děti si ozdobily domeček z keramické hlíny. Poté jsme si v tělocvičně trochu zadováděli. Pak už nás čekali kamarádi z 1. tříd. Děti ze školky zjistily, jaké to je být školáčkem, zapojily se do výuky a byly moc šikovné. Po malé svačince si ještě mohly pohrát ve školní družině. Byla to moc hezká a příjemná setkání. Těšíme se za rok!

Foto zde.

 

Motýlí kouzla

Email Tisk

Paní Zima se nechce vzdát své vlády, ale ve třetích třídách jsme se už začali připravovat na jaro. Do tříd nás přišla navštívit pracovnice Ekologického centra Sedmihorky paní Javůrková s programem Motýlí kouzla. Jako mávnutím proutku žáčky proměnila ve žravé housenky, motýly, kteří kladou vajíčka a sají lahodný nektar z květů. Překvapilo nás, co nástrah čeká na každého jedince, než se promění v krásného a křehkého motýla. O tom, že se vzdělávací ekoprogram všem líbil, svědčilo i nadšené hodnocení programu a závěrečný bouřlivý potlesk pro paní Javůrkovou. Na další programy se těší žáci a třídní učitelky 3. tříd.

Za 3. ročníky Mgr. Jarmila Šichová

Foto zde.

   

Cimbálová muzika

Email Tisk

V pondělí 5. 2. 2018 k nám na Žižkovku přijela cimbálová skupina Réva z Moravy ze Zlína.

Když se řekne cimbálová muzika, každý čeká lidové písničky z Moravy v moravském nářečí, ale skutečnost byla úplně jiná…

Během hodinového představení jsme poznali v jejich podání všechny žánry: vážnou hudbu - skladbu Vltava, Mládkova Jožina z bažin, lidovku Beskyde, Beskyde, ale i Malou dámu od skupiny Kabát nebo Tři citrónky. Některé písničky jsme si mohli všichni zazpívat. Hudební hodinka byla nejen zábavná, ale i poučná. Teď už například víme, jakou funkci ve skupině zastává primáš. Tanec na závěr byl bezva tečkou pořadu (podle sdělení žáků ze 3. B).

Mgr. Jarmila Šichová

Foto zde.

 


Strana 1 z 4
poslední mesíc duben 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

Novinky

Slavnostní zápis dětí k povinné školní docházce proběhl ve čtvrtek 5. dubna 2018. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pro naši školu.

Kdo nestihl slavnostní zápis, může se až do 30. dubna ještě zapsat v kanceláři školy.

 

Rozvrhy jednotlivých tříd platné od 4. 9. 2017 - zde. Během září může ještě dojít ke změnám v rozvrhu.

 

Uvedeny jsou pouze dny, kdy se supluje.

V suplování může dojít během dne ke změně, která bude uveřejněna pouze na nástěnce ve škole.

 

Suplování na dny:

23. 4.

 

-------------------------------

Vyučovací hodiny:

1. hod. 8:00 - 8:45
2. hod. 8:55 - 9:40
velká přestávka
3. hod. 10:00 - 10:45
4. hod. 10:55 - 11:40
5. hod. 11:50 - 12:35
6. hod. 12:45 - 13:30
přestávka na oběd
7. hod. 14:00 - 14:45 - po domluvě vyučujícího se skupinou může být začátek stanoven na dříve
8. hod. 14:50 - 15:35

 

 
copyright 2010 Martin Ehmig