Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Šablony pro ZŠ I - Škola pro život II

Email Tisk

Naše škola je od 1. září 2017 zapojena do projektu:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Název projektu: Škola pro život II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006220
Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 599 048 Kč
Do projektu je zapojeno: 25 pedagogů, žáci školy
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: vzdělávání pedagogických pracovníků, čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Oba kluby mají formu volnočasových aktivit a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita doučování má za cíl podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

Zvolené šablony:
II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - v oblastech Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost
II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - v oblasti Cizí jazyky
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Individuálně, ale společně a jinak

Email Tisk

Škola je partnerem VC Turnov v projektu: "Individuálně, ale společně a jinak."

http://www.vctu.cz

logo VC Turnov

 

 

Angličtina pro život

Email Tisk

Naše škola podala na konci července žádost o finanční podporu individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Číslo výzvy 57 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V září nám byl projekt pod názvem Angličtina pro život, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0271 ve výši 299 160 Kč, schválen. Vybrali jsme si klíčovou aktivitu č. 4 – Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu.

Projekt podpoří 120 žáků 6.-8. ročníku ve výuce anglického jazyka. Zakoupený software Robotel Homework od AV Media a licence pro on-line přístup do Project Online Practice nakl. Oxford University Press umožní žákům ve výuce i doma pracovat samostatně, s pomocí vyučujícího či ve skupině a rozvíjet jednotlivé fáze osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Zakoupena budou i vhodná sluchátka pro výuku cizích jazyků a vyučující budou proškoleni, aby software uměli plně využívat při výuce.

Projekt probíhá na naší škole od 1. 9. do 31. 12. 2015.

 

 

 

 

Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost

Email Tisk

1. 6. 2014 - 30. 6. 2015

PŘÍNOSY PRO ŽÁKY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

  • systematická podpora žáků pod vedením pedagogů naší školy (práce individuální či v malých skupinkách)

  • spolupráce se speciálním pedagogem či psychologem přímo ve škole

  • práce s novými pomůckami a pracovními listy

  • individuální přístup k žákům

  • vše hrazeno z prostředků projektu

Odkaz na článek k projektu - zde.

 


poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Novinky

Ředitelské volno je stanoveno na 3. a 4. ledna 2019. Uvidíme se tedy po Vánocích až 7. ledna 2019.

 

Suplování v programu Bakaláři zde.

 

Pro školní rok 2018/2019

Rozdělení budoucích prvňáků do tříd k nahlédnutí ZDE

Rozdělení nových žáků do budoucích 6. tříd ZDE

 
copyright 2010 Martin Ehmig