Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Šablony pro ZŠ I - Škola pro život II

Email Tisk

Naše škola je od 1. září 2017 zapojena do projektu:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Název projektu: Škola pro život II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006220
Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 599 048 Kč
Do projektu je zapojeno: 25 pedagogů, žáci školy
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: vzdělávání pedagogických pracovníků, čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Oba kluby mají formu volnočasových aktivit a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita doučování má za cíl podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

Zvolené šablony:
II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - v oblastech Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost
II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - v oblasti Cizí jazyky
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 
poslední mesíc květen 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Novinky

Setkání žáků a rodičů budoucích 6. tříd s třídními učiteli proběhne v úterý 28. května 2019 od 16 hod.
Třída 6. A p. uč. Karin Kučerová - třída 9. A - zeměpis (2. patro hl. budova)
Třída 6. B p. uč. Věra Machtová - třída 9. C - chemie (2. patro hl. budova)
Třída 6. C p. uč. Pavel Trojan - třída 9. B - fyzika (1. patro hl. budova)

 

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami proběhne v úterý 28. května 2019 od 16:30 h. v jídelně školy. Poté se rodiče se svými p. učitelkami přemístí do tříd, kde získají další podrobné informace k nástupu dětí do 1. tříd.

 

Konzultační hodiny proběhnou v úterý 21. května od 15 do 17,30 hod.

 
copyright 2010 Martin Ehmig